Laatste nieuws

24-12-2012

Subsidie voor slachtoffers woningoverval


Het ministerie van Justitie is gestart met een subsidieregeling, zodat slachtoffers van een overval de kosten van beveiligingsmaatregelen kunnen terugkrijgen. Het gaat om maximaal 1000 euro per aanvraag en geldt voor bewoners of bedrijven die in 2010/2011/2012 slachtoffer zijn geworden van een overval.

Doel van de subsidie

Doel is te voorkomen dat deze slachtoffers opnieuw betrokken raken bij een overval in hun woning of bedrijf. Hoewel het aantal overvallen dit jaar licht gedaald is, blijft het overvalcijfer te hoog. De detailhandel, woningen en de horeca zijn het belangrijkste doelwit. Uit overvalcijfers van de landelijk overvalcoördinator van de politie blijkt dat woningen en bedrijven die eenmaal overvallen zijn een verhoogde kans lopen opnieuw doelwit van een overval te worden. De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor bewoners en bedrijven, die in 2010/2011/2012 slachtoffer zijn geworden van een overval. Wie door middel van een aangifte kan aantonen dat hij slachtoffer van een overval is, kan de kosten van beveiligingsmaatregelen in en om de woning of het bedrijf via de subsidieregeling vergoed krijgen. Het ministerie van Justitie keert aan een bewoner of bedrijf/filiaal maximaal 1000 euro uit op basis van de overgelegde facturen. Het gaat dus om een subsidie van preventieve maatregelen, die reeds zijn uitgevoerd.

Te denken valt aan het aanbrengen van verlichting bij de voordeur van de woning, de bevestiging van een kierstandhouder of het aanbrengen van een deurspion.Voor bedrijven gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van beveiligingscamera's of het aanbrengen van een (nood-) alarmsysteem.

Uitvoering

Gelet op de expertise en ervaring van het Schadefonds Geweldsmisdrijven met het verstrekken van uitkeringen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, waaronder overvallen, zal het Schadefonds Geweldsmisdrijven deze subsidieregeling namens de Minister van Justitie uitvoeren (www.schadefonds.nl).

Regeling veiligheid kleine bedrijven

De subsidieregeling is een aanvulling op de Regeling veiligheid kleine bedrijven van de Minister van Economische Zaken. Op grond van de Regeling veiligheid kleine bedrijven kunnen kleine ondernemers een subsidie van maximaal €1000 krijgen om de veiligheid van hun bedrijf te vergroten. Deze regeling biedt deze kleine ondernemers in het geval zij in 2010/2011/2012 slachtoffer zijn geworden van een overval een extra bijdrage in de kosten voor het nemen van preventieve maatregelen. Bovendien kunnen grotere bedrijven die in 2010/2011/2012 zijn overvallen ook een beroep doen op de regeling van Justitie.

Meer informatie

Wenst u meer informatie, vul dan gerust ons contactformulier in of bel ons direct.

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: