Laatste nieuws

24-10-2012

Woudenberg start met inbraakpreventie acties


De politie en de gemeente Woudenberg starten deze maand met gerichte preventieacties na elke aangifte van woninginbraak. Buurtbewoners die binnen een straal van 50 meter van de betroffen woning wonen, ontvangen een brief. Deze brief maakt melding van de inbraak en bevat gerichte preventietips in die gekoppeld zijn aan de werkwijze van de inbrekers.

Inbraakpreventie is een belangrijke factor in het terugdringen van inbraken. Politie en gemeente verwachten dat deze brief bewoners aanzet tot het nemen van maatregelen, meer dan algemene voorlichting tot nu toe heeft gedaan.

Grote impact

Woninginbraak heeft een grote impact op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers. Daarom is het terugdringen van deze vorm van criminaliteit een speerpunt van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Woudenberg.

De materiële opbrengst voor de inbreker staat in geen verhouding tot de emotionele en psychische schade die de bewoners vaak lijden. Preventieve maatregelen blijken effectief om woninginbraak te voorkomen. Deze maatregelen zijn weliswaar breed bekend, maar niet iedereen gaat er ook daadwerkelijk toe over.

Doordat de bewonersbrief de actualiteit koppelt aan voorlichting, zullen meer bewoners de stap nemen om tot actie over te gaan, zo verwachten politie en gemeente.

Cijfers en streven

Hoewel de woninginbraakcijfers in Woudenberg vorig jaar niet zijn gestegen, blijven de cijfers zorgwekkend. In 2010 en 2011 vonden respectievelijk 76 en 72 inbraken in Woudenberg plaats. In de eerste acht maanden van 2012 waren dat er 46.

Alvast enkele tips om inbraak in uw woning te voorkomen:


  • Let op wie in uw wijk loopt/ fietst/ rijdt.
  • Spreek mensen aan, die zich verdacht gedragen.
  • Meld iedere verdachte situatie bij de politie met 112: zij zijn graag op de hoogte, kunnen de verdachten controleren en kunnen dan ook beter en sneller zaken oplossen.
  • Zorg voor goede verlichting in en om het huis, ook achterin uw tuin.
  • Zorg voor goed hang- en sluitwerk volgens het politiekeurmerk
  • Geen voorwerpen los in de tuin laten liggen die als trap kunnen dienen of als vervoermiddel.
  • Laat geen ‘afwezigheidbriefjes’ achter.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: