Laatste nieuws

26-02-2013

Actie tegen woninginbraken in Aalsmeer


De gemeente Aalsmeer gaat in 2013 de aanpak van woninginbraken en jeugdoverlast intensiveren. Dit blijkt uit het ’Actieplan openbare orde en veiligheid’ dat het college van B&W deze week vaststelde.

Zowel bij nieuw- als oudbouw wordt het politiekeurmerk veilig wonen gestimuleerd. Ook komt er dit jaar weer een bewustwordingscampagne gericht op het voorkomen van inbraken. Doelstelling is een daling van tien procent van het aantal woninginbraken.

In winkelgebied Aalsmeer, Zijdstraat startte in 2012 een Keurmerk Veilig Ondernemen-project dat nog steeds loopt. In winkelgebied Kudelstaart is een dergelijk KVO nu ook in ontwikkeling. De inzet op jeugd wordt versterkt, omdat een hinderlijke jeugdgroep in de gemeente zich heeft ontwikkeld naar de kwalificatie 'overlastgevend'. De aanpak van deze groep krijgt momenteel prioriteit.

Bron: beveiligingnieuws.nl
Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: