Laatste nieuws

05-06-2013

Norm bereikbaarheid van gevelelementen herzien


De norm voor inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen, NEN 5087 is herzien en gepubliceerd.

De jarenlange ervaringen van de politie in het kader van het politiekeurmerk veilig wonen waren uitgangspunt voor deze norm. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn:
  • betere leesbaarheid;
  • hellingshoek van het bereikbaarheidsvlak aangepast van 50° naar 40° in de nieuwbouw. In de bestaande bouw geldt nog 30°;
  • samenvoeging van de definities bereikbaarheids- en werkvlak tot één definitie van bereikbaarheidsvlak;
  • maximale afzakafstand binnen de woning van 3,5 meter. Indien de afzakafstand hoger is, dan moet het gevelelement (bijvoorbeeld een dakraam) als niet-bereikbaar worden beschouwd; afmeting bereikbaarheidsvlak aangepast (1 meter terugval, 40 cm opklimbreedte).

De norm is samen met NEN 5096 ‘Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden’ bedoeld om het risico op inbraak door de gelegenheidsinbreker zo klein mogelijk te maken.

bron: beveiligingsnieuws

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: