Laatste nieuws

10-08-2013

Aanpak woninginbraken verbeterd


De ontwikkeling van het aantal woninginbraken, het teruggelopen oplossingspercentage en de lage pakkans baren staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zorgen.

Dat zegt hij in een brief naar aanleiding van Kamervragen over de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse inbrekers. PVV-Kamerlid Lilian Helder stelde vorige maand vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht Nederland paradijs voor buitenlandse inbreker. Of het klopt dat Nederland in vergelijking met andere landen aantrekkelijk is voor (buitenlandse) inbrekers, is volgens Teeven niet goed vast te stellen. "De aantrekkelijkheid van een land voor woninginbrekers hangt immers niet alleen af van pakkans en strafmaat. Ook factoren zoals het verschil in rijkdom tussen Oost- en West-Europese landen bevorderen diefstal en inbraak."

Teeven is het niet eens met de stelling dat de straffen in Nederland te laag zouden zijn en het hier daarom niet erg afschrikwekkend is om in te breken. Het aantal woninginbraken wordt in ons land met een integrale aanpak bestreden. "Dit betekent dat naast het verhogen van de pakkans en het oplossingspercentage ook stevig wordt ingezet op publiek-private samenwerking en preventie", aldus Teeven. "Deze aanpak richt zich zowel op mobiele bendes als op lokale inbrekers.

De inzet om de pakkans ten opzichte van 2009 in 2014 met 25 procent te vergroten, trekken we door van 2013-2014 naar 2015 en 2016."

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: