Laatste nieuws

06-09-2017

Extra subsidie voor inbraakpreventie Roosendaal


Aangeschreven huiseigenaren uit hotspot gebieden in Roosendaal kunnen via Inbraakproof weer subsidie krijgen voor het veiliger maken van hun huizen. De gemeente heeft de samenwerking met ons gecontinueerd.

Door de hoge respons op de eerste subsidieregeling van dit jaar, was in eerste aanleg het toegekende subsidiebedrag van € 87.500 al snel op. Het ministerie springt nu financieel bij met een bedrag van € 40.000,-  zodat het project verder uitgerold kan worden. Op aangeven van het ministerie is de subsidieregeling aangepast, zodat minimaal nog eens 160 woningen beter beveiligd kunnen worden.

De subsidie is bedoeld om preventieve maatregelen tegen inbraak in en rond woningen te treffen. Uiteraard met als doel het aantal inbraken terug te dringen. Goed hang- en sluitwerk en andere preventiematerialen conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen zijn immers een belangrijke voorwaarde in het voorkomen van een inbraak.

Het maximaal toegekende subsidiebedrag bedraagt nu per woning € 250 op basis van een fifty-fifty-regeling. Bewoners die het maximale subsidiebedrag van € 250 willen ontvangen, zullen zelf minimaal eenzelfde bedrag moeten investeren. Uiteraard komen eerst de wijken aan bod waar het meest vaak wordt ingebroken, de zogenaamde hotspots.

Burgemeester Niederer is blij met deze extra financiële impuls:  “We zijn samen verantwoordelijk voor onze eigendommen en ons collectieve veiligheidsgevoel. Ik hoop dat dit een extra stimulans is om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.”

Aanmelden

  • De komende maanden ontvangen huiseigenaren die in aanmerking komen voor de subsidie, een brief over de regeling.
  • Heeft u de brief ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden. U mag gebruik maken van het gratis advies én de subsidie.
  • Woont u in Roosendaal en heeft u geen brief ontvangen, dan kunt u in eerste instantie geen subsidie maar wel gratis advies van ons krijgen. Belt u dan naar 0168-756444 voor de mogelijkheden.

 

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: