Laatste nieuws

28-07-2018

Verlopen: Extra subsidie voor inbraakpreventie Roosendaal


Bewoners in Roosendaal kunnen via Inbraakproof weer subsidie krijgen voor het veiliger maken van hun huizen. De subsidie is bedoeld om preventieve maatregelen tegen inbraak in en rond woningen te treffen.

Uiteraard met als doel het aantal inbraken terug te dringen. Goed hang- en sluitwerk en andere preventiematerialen conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen zijn immers een belangrijke voorwaarde in het voorkomen van een inbraak.

Het maximaal toegekende subsidiebedrag bedraagt nu per woning € 250 op basis van een fifty-fifty-regeling. Bewoners die het maximale subsidiebedrag van € 250 willen ontvangen, zullen zelf minimaal eenzelfde bedrag moeten investeren. Uiteraard komen eerst de wijken aan bod waar het meest vaak wordt ingebroken, de zogenaamde hotspots.

Burgemeester Niederer is blij met deze extra financiële impuls:  “We zijn samen verantwoordelijk voor onze eigendommen en ons collectieve veiligheidsgevoel. Ik hoop dat dit een extra stimulans is om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.”

Woont u in Roosendaal en heeft u een koopwoning, dan kunt u zich hier aanmelden. U mag gebruik maken van het gratis advies.

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: