Laatste nieuws

16-01-2012

Onderzoek naar de veiligheidsbeleving


Welke effecten heeft het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW) precies op het algeheel welbevinden van bewoners in de wijk?  Voelen bewoners van een PKVW gecertificeerde wijk zich daadwerkelijk veiliger? Draagt het keurmerk bij aan de leefbaarheid in de wijk?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen heeft het CCV, beheerder van het PKVW, Experian Nederland en RCM-advies opdracht gegeven de relatie tussen PKVW en sociale veiligheid te onderzoeken.

Voor dit onderzoek zijn 4.000 bewoners ondervraagd waarbij 2.000 wonend in een PKVW wijk en 2.000 in een niet PKVW wijk. Gekeken is naar de veiligheidsbeleving van mensen; het subjectieve deel en het daadwerkelijke slachtofferschap, het feitelijke deel.

Conclusies: de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw hebben duidelijk een positief effect op de veiligheidsbeleving van de bewoners, hun tevredenheid over de veiligheidssituatie in de eigen woonwijk en hun veiligheidsgedrag.

Download hier het onderzoeksrapport van Experian

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: