Laatste nieuws

13-10-2014

Woning inbraakpreventie is geen overbodige luxe


Woninginbraakpreventie is geen overbodige luxe, zo bleek gisteren bij een rondgang en informatie-avond in Aalst door Inbraakproof's Dick Silvius en journalist Geert van den Eijnden van het Eindhovens Dagblad.

WAALRE – Een korte wandeling met een beveiligingsexpert door enkele straten in de wijk De Voldijn in Aalst maakt pijnlijk duidelijk dat het gemeentelijk initiatief voor een informatieavond over woninginbraakpreventie geen overbodige luxe is. Tal van onvolkomenheden werden in enkele uren tijd door de deskundige geconstateerd en op beeld vastgelegd.Het toppunt was dat op twee plaatsen de bos met huissleutels gewoon op de voordeur of op de deur van de garage stak.

Attentie buurtpreventie

Veiligheidsadviseur van Inbraakproof en het Utrechtse CCV (Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid) Dick Silvius: „Eén keer kun je dat aantreffen. Twee keer sleutels op de deur binnen een paar minuten doet mijn wenkbrauwen fronsen. En dan heb je het hier over een buurt met volop stickers ‘Attentie Buurtpreventie’”.

Dick Silvius hield gistermiddag in zes buurten in de Voldijn en Ekenrooi in het kerkdorp Aalst een zogenaamde wijkschouw. Op het programma staat binnenkort een vergelijkbaar project in Veldhoven. Op tal van plaatsen legde hij op beeld vast wat naar zijn idee goed was, maar vooral ook absoluut afkeurenswaardig. In de avond deed hij op een informatiebijeenkomst verslag van zijn bevindingen.„Het gaat erom dat we de bewoners laten zien dat het eenvoudig beter kan. Houding en gedragskenmerken veranderen. Aanbevelingen geven. Wijzen op aandachts- en verbeterpunten.”

Artikel voorilichting inbraken WaalreBijeenkomst inbraakbeveiliging

Tijdens de bijeenkomst in ‘t Hazzo, met zo’n zestig bezoekers, maakte de regionale politie overigens bekend dat er tot nu toe in 2014 ‘slechts’ vijftig woninginbraken/-diefstallen zijn gepleegd in de gemeenteWaalre. Naar verwachting blijft het aantal ver onder de aantallen van de laatste vier jaren (2011: 115, 2012: 98 en 2013: 122).De rondgang in de middag leverde Silvius voor de avond aardig wat stof op. Hij stak, met tal van fotovoorbeelden, in op drie aspecten waar de bewoners oog voor moeten hebben. „En kijk daarbij steeds door de ogen van de inbreker”, klonk zijn advies. Silvius vroeg allereerst aandacht voor de zichtbaarheid van de inbreker. Hoe beschut kan hij/zij bij een huis te werk gaan?

Cilindertrekbeveiliging

Maar ook de toegankelijkheid van de huizen zowel aan de voorkant als via een speciale achterom is cruciaal. En verder of er op het oog wel of niet heel specifieke beveiligingsmaatregelen aangebracht zijn. „Heel vaak zijn het simpele zaken die het de inbrekers gemakkelijk of moeilijk maken”, verklaarde Silvius. En hij wees daarbij, ervaren tijdens de rondgang, op tal van zaken in positieve en negatieve zin: dichte begroeiing waardoor het huis verborgen ligt, goede verlichting rondom de woning, plat dak/balkon/carport met als opstapje een kliko, hang- en sluitwerk met veiligheidsbeslag, cilindertrekbeveiliging, openstaande klepramen, donkere achterommetjes, verstophoekjes of nisjes, poorten die gemakkelijk te openen zijn.

Zestig procent van de inbraken geschiedt via de achterzijde

Silvius: „Ongeveer zestig procent van de inbraken geschiedt via de achterzijde. Verder zijn garagedeuren uiterst kwetsbaar. Deze geven vaak ook nog een directe toegang tot het huis.” In de meeste gevallen kan een inbreker binnen dertig seconden binnen staan. „Vooral in de jaren zeventig en tachtig wijken. Daar kan nog heel veel beveiligd  worden. Nieuwe buurten zijn veelal up to date. Van belang zijn alertheid en permanente sociale controle.”

Bron: Eindhovens Dagblad. 09-10-2014. Geert van den Eijnden

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: