Laatste nieuws

30-09-2011

Nieuwbouwwoningen Haarlemmermeer moeten voldoen aan PKVW


Reden is een flinke toename van het aantal woninginbraken in de regio.

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer zetten in op een honderd procent oplevering van nieuw woningen met het Politie Keurmerk Veilig Wonen-certificaat (PKVW). Het college handhaaft de norm uit 2007, dat het inbraakcijfer onder de 0,8% van het totale woningbestand moet blijven. Dat betekent, dat er veel gerichte acties ter preventie van woninginbraak moeten worden uitgevoerd.

Burgemeester Weterings: "Naast het belang van preventie is ook hard optreden tegen inbrekers belangrijk. De politie is succesvol bij de aanpak van series inbraken in de afgelopen jaren. Dat repressieve beleid blijft gehandhaafd, terwijl we tegelijkertijd inzetten op meer preventieve acties. Niet voor niets heeft het college het voorkomen van woninginbraken tot prioriteit benoemd in het collegeprogramma 2010-2014."

Districtschef van politie Marchand vult aan: "Een goed voorbeeld is de campagne Witte Voeten, waarbij de politie een witte papieren voetstap met de tekst Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn neerlegt als het voor inbrekers makkelijk is om een huis binnen te komen. Politieagenten blijven in de wijk om de actie toe te lichten aan de bewoners. Dit is een uniek samenwerkingsproject tussen politie en gemeente Haarlemmermeer."

Stijging woninginbraken

De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken fors toegenomen. Daarom wordt ingezet op een honderd procent oplevering van nieuwe woningen met het PKVW-certificaat. De projectontwikkelaar is hierbij verantwoordelijk voor de certificering. De gemeente voor het voldoen aan de omgevingseisen van het PKVW die de kans op inbraak verminderen. Voor bestaande bouw wordt sneller ingezet op (wijk-)gerichte communicatie. Zo wordt bij twee inbraken in dezelfde straat een brief aan alle bewoners gestuurd met aanbevelingen om de woning te beveiligen.

Bij drie inbraken of meer wordt een bewonersavond voor de wijk georganiseerd. Dat is tot nu toe twee keer gebeurd en werd door de bewoners als positief ervaren, ondanks de alarmering door de uitnodiging. Enkele maanden na de bewonersavond wordt contact opgenomen de bewoners of zij bewuster zijn van de risicos en of zij aanpassingen aan hun huis hebben doorgevoerd.

Bent u ook geïnteresseerd geraakt in het Politiekeurmerk? Laat Inbraakproof u alles vertellen tijdens onze unieke woninginspectie.

Uitvoerige inspectie

woninginspectie beveiligingaanmelden beveiligingsinspectie

Ons werkgebied

Ons werkgebiedaanmelden beveiligingsinspectie

facebook
misdaadmeter kaart met goed beveiligde woningen

Partner van: